مشاهده وبلاگ های مرتبط با پرنده-نگري

محصولات مرتبط با پرنده نگری

پرنده-نگری

پرنده نگری مشاهده پرندگان در محیط زیست طبیعی آنهاست.

فعال‌ ترین فصل‌ های سال برای پرنده‌ نگری در منطقه گرمسیری به هنگام کوچ بهاره و کوچ پائیزه پرندگان است. در این فصول می‌توان بیشترین گونه‌ های پرنده را مشاهده کرد زیرا آن گونه پرنده‌ هایی که در منطقه ویژه‌ای آشیانه نمی‌سازند در این فصلها از شمال به جنوب می‌کوچند و در میان دسته پرندگان مهاجر دیده می‌شوند.

تعداد پرنده‌ نگرهای دنیا مرتباً رو به افزایش است تا حدی که در کشورهای انگلیس و آلمان برابر طرفداران فوتبال، پرنده نگر وجود دارد. در ایران نیز روز به روز بر تعداد دوستداران پرندگان و پرنده‌ نگری افزوده می‌شود.

محصولات این صفحه می توانند برای یک پرنده نگر مفید باشند


در مشخصات محصولات زیر برچسب پرنده-نگری آمده است:

کتاب پرندگان شهر تهران

250,000 ريال

گشت پرنده نگري رايگان پارک شهر 960519

رایگان

محصول میهمان

گشت پرنده نگري رايگان پارک شهر 960602

رایگان

محصول میهمان

کتاب جغدهاي ايران

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

کتاب راهنماي ميداني پرندگان ايران

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

کتاب راهنماي پرندگان کالينز

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

کتاب راهنماي عکاسي از پرندگان

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

کتاب پرندگان پارک شهر

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

کتاب مرغابي سانان ايران

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن