راهنمای-استفاده

قبل از استفاده از هر ابزار و سیله ای باید راهنمای استفاده آن را مطالعه کرد، راهنماهایی که در این بخش مشاهده می کنید به زبان فارسی بوده و استفاده کننده در زمان کوتاه تری می تواند کاربرد ها و نحوه استفاده از محصول مورد نظر خود را بیاموزد.
 


در مشخصات محصولات زیر برچسب راهنمای-استفاده آمده است:

راهنماي فارسي Disto D2

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Disto D210

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Disto D510

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Disto D810

100,000 ریال 90,000 ريال

راهنماي فارسي Disto X310

100,000 ریال 90,000 ريال

  • 1