داخل-ساختمان

ابزار و گجت هایی که برای داخل ساختمان طراحی شده اند معمولا برای استفاده در خارج از ساختمان مناسب نمی باشند. معمولا داخل ساختمان از لحاظ دما و نور و سایر عوامل تاثیرگذار بر اندازه گیری شرایط کنترل شده تری را دارد.


در مشخصات محصولات زیر برچسب داخل-ساختمان آمده است:

Disto D2

خرید

3D Disto

خرید

Disto X310

خرید

D2 NEW صد متري

خرید

S910

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Disto D210

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن
  • 1