داخل-ساختمان

ابزار و گجت هایی که برای داخل ساختمان طراحی شده اند معمولا برای استفاده در خارج از ساختمان مناسب نمی باشند. معمولا داخل ساختمان از لحاظ دما و نور و سایر عوامل تاثیرگذار بر اندازه گیری شرایط کنترل شده تری را دارد.


در مشخصات محصولات زیر برچسب داخل-ساختمان آمده است:

Disto X310

7,800,000 ريال

D2 NEW صد متري

5,800,000 ريال

Disto D210

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

S910

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

3D Disto

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Disto D2

توقف ارایه محصول

  • 1