سه پايه

سه پایه های مناسب برای متر لیزری و تراز های لیزری علاوه بر سبکی، بسیار مقاوم بوده و امکان لرزش و خطای انداره گیری را کمتر می کنند
سه پايه

TRI 100

6,000,000 ريال +

TRI 70

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن
  • 1